วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

CHECK ข้อเสนอการแก้ปัญหาคุณภาพจากพื้นที่แบบ REAL TIME


CHECK ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพจากพื้นที่แบบ REAL TIME

พิทักษ์ โสตถยาคม

ภาพประกอบจาก www.edu.chula.ac.th/thinking

ตามที่ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงเรียน/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพผู้เรียน/ โรงเรียน ที่เชื่อมโยงกับปัญหาและเป็นการ focus แก้ไขที่สาเหตุโดยตรงกับปัญหาที่แต่ละโรงเรียนเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน และสามารถอธิบายความเป็นเหตุเป็นผลได้ด้วยนั้น

ขณะนี้มีข้อมูลจากเขตพื้นที่/ โรงเรียนทยอยเข้าระบบมาบ้างแล้ว ทุกท่านสามารถเช็คดูได้ว่ามีการนำเข้าข้อมูลจากโรงเรียนใด/เขตใดบ้าง...แบบ Real Time ที่นี่ครับ >> http://goo.gl/fubJcO


เพื่อเขตพื้นที่จะใช้ในการกำกับ ติดตาม ให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความจริง คำนึงถึงความพอเพียง (หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) และสามารถยืนยันได้ว่า ทำอย่างนี้แล้วผู้เรียนมีคุณภาพได้จริง ซึ่งในการประชุมคณะทำงานติดตามนโยบาย รมว.ศธ.ในเย็นวันศุกร์นี้ (20 ก.พ.2558) ผมคิดว่าที่ประชุมคงจะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกันว่า กรอบแนวทางที่เหมาะสมในการตัดสินใจเรื่องนี้ควรเป็นอย่างไร

ผมขอหยิบยกคำพูดของผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า "เป้าหมายของการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนเป็นไปเพื่อสร้างความพร้อมให้กับการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ใช่ได้งบเงินนี้แล้วคุณภาพจะดีทันที แต่ควรเน้นเรื่อง กระบวนการสร้างคุณภาพผู้เรียน ให้เน้นที่ Process ส่วนงบสนับสนุนที่เป็น input ก็เป็นหน้าที่ของส่วนกลางที่จะจัดสรรให้โรงเรียนมีความพร้อมพอสมควรในการสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียน" ...ซึ่งก็เป็นข้อคิดที่ดีมากครับ

ขอบคุณบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทุกๆ ท่าน ที่กรุณาดำเนินการเรื่องข้อมูลเหล่านี้ด้วยความพยายาม อดทน และช่วยประสานความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องว่า ทำไมจึงต้องทำข้อมูลลักษณะนี้มากกว่าหนึ่งครั้งครับ และในนามของคณะทำงานส่วนกลางขออภัยมา ณ ที่นี่ที่มีเวลาให้จำกัดมากๆ ครับ เพราะพรุ่งนี้ ผอ.เขตจะต้องใช้ข้อมูลนี้พูดคุยในที่ประชุมแล้ว...
--------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น