วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การดำเนินงานของ สพป.นครราชสีมา เขต 1 (ณ 23 ม.ค. 2558)

สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพป.นครราชสีมา เขต 1
พิทักษ์ โสตถยาคม

ผอ.ปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ได้นำเสนออุปสรรคในการดำเนินโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ และแนวทางในการแก้ไข ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 คน จาก 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Hotel De’ Moc จัดโดย สพฐ. โดยระบุว่า ได้ให้โรงเรียนจัดซื้อสื่อ ให้ทำ AAR ให้ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีข้อเสนอจากโรงเรียนว่า ขอการสนับสนุนเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ ของบประมาณให้โรงเรียนละ 1 แสนบาท ขอโค้ชภายนอกไปช่วยโดยเร็ว และขอให้ช่วยปลูกฝังจิตวิญญาณ จิตมุ่งมั่นตั้งใจให้กับบุคลากร เพื่อจัดการเรียนรู้ให้เด็กคิดเป็น สาระสำคัญตาม PowerPoint ประกอบการนำเสนอ ดังนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น