วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การดำเนินงานของ สพม. เขต 5 (ณ 23 ม.ค. 2558)

สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพม. เขต 5
พิทักษ์ โสตถยาคม

ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม. เขต 5 นำเสนอความก้าวหน้าการปฏิรูปการเรียนรู้ของเขต ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 คน จาก 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Hotel De’ Moc จัดโดย สพฐ. มีสาระสำคัญดัง  PowerPoint ประกอบการนำเสนอ ดังนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น