วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การดำเนินงานของ สพม. เขต 22 (ณ 23 ม.ค. 2558)

สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพม. เขต 22
พิทักษ์ โสตถยาคม


นายสมชัย อุมะวรรณ รอง ผอ.สพม. เขต 22 นำเสนอความก้าวหน้าการปฏิรูปการเรียนรู้ของเขต ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 คน จาก 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Hotel De’ Moc จัดโดย สพฐ. มีสาระสำคัญดัง  PowerPoint ประกอบการนำเสนอ ดังนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น