วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การดำเนินงานของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (ณ 23 ม.ค. 2558)

สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของศรีสะเกษ เขต 4
พิทักษ์ โสตถยาคม

ผอ.ธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ของเขต ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 คน จาก 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Hotel De’ Moc จัดโดย สพฐ. มีสาระสำคัญดัง  PowerPoint ประกอบการนำเสนอ ดังนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น