วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การดำเนินงานของ สพป.ลำปาง เขต 3 (ณ 23 ม.ค. 2558)

สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพป.ลำปาง เขต 3
พิทักษ์ โสตถยาคม

ผอ.วิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ได้นำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ของเขต ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 คน จาก 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Hotel De’ Moc จัดโดย สพฐ. โดยสาระสำคัญดัง PowerPoint ประกอบการนำเสนอ ดังนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น