วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การทบทวนและยืนยันแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนของ สพท.

การทบทวนและยืนยันแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนของ สพท.
พิทักษ์ โสตถยาคม

จากผลการประชุมร่วมของคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.ศธ.กับ ผอ.สพท. 20 เขต ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนดังนี้คือ


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอเวลาทบทวนแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนอีกครั้ง ภายใน 1 เดือน และจะส่งกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะช่วยกลั่นกรองให้ได้แผนปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนที่มีความตรงกับสภาพปัจจุบันปัญหา มีแนวทางการพัฒนาและเสนองบประมาณที่จำเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถรับประกันกระบวนการและผลที่ที่จะเกิดขึ้นได้ท่าน ผอ.นิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล ได้ถามผมเกี่ยวกับ Template ว่าจะทางส่วนกลางจะส่งไปให้โรงเรียนดำเนินการใหม่ไหม ผมตอบเชิงหารือ ผอ.สพท.ดังนี้

"...ส่วนกลางจะไม่ออก template ใหม่ใดๆ แล้ว(จะดีหรือไม่) โดยให้ขึ้นอยู่กับแต่ละเขตว่า จะเสนออย่างไรเพียงขอให้ focus เฉพาะงบปีงบประมาณ 2558 ที่จะใช้เติมเต็มการพัฒนาครับ และพยายามอธิบายเหตุผล และการันตีผลให้ได้ ก็น่าจะเพียงพอ...หากออกแบบฟอร์มอะไรเพิ่มไปอีกก็ไม่น่าจะส่งผลดีนัก 

ครั้งนี้จึงจะขอพลังความคิดและบารมีของพี่ๆ ผอ เขต ที่จะกำหนดแนวทางเอง และดำเนินการตามกรอบเวลา 1 เดือน ที่ตกลงกันในที่ประชุมเมื่อวาน (หรือภายในวันจันทร์ที่ 23 มี.ค.2558) โดยจัดส่งเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการมายัง สพฐ. โดยตรง (จะดีไหมครับ)"ซึ่ง ผอ.สพท.ที่อยู่ในกลุ่มไลน์ก็เข้ามาแสดงความเห็นว่าเห็นพ้องในแนวทางนี้ ...
แต่จากข้อสรุปในวันที่ 20 ก.พ.ข้างต้น ก็เกรงว่าจะปิดกั้นเขตพื้นที่ที่พร้อมและทำอย่างสมบูรณ์ไว้แล้ว วันอังคารที่ 24 ก.พ. ผมจึงได้เรียนสอบถาม ผอ.สพท. ในไลน์กลุ่มอีกครั้ง ดังนี้....

"เรียนพี่ๆ ผอ สพท.ทุกท่านครับ... จากสภาพปัจจุบันที่ทำแผนฯกันหลายรอบ และจากประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่าน ผอ.เขตก็ได้ขอเวลาทบทวนแผนฯ 1 เดือน ..ผมก็ทราบมตินั้นครับ...แต่ผมก็เป็นห่วงความรู้สึกผู้เกี่ยวข้องกับการทำแผนฯ อาจจะไม่มีแรงใจทำใหม่...เพราะคนทำแผนก็เชื่อว่าคิดรอบคอบแล้วเกี่ยวกับแผนฯ ที่ส่งมา..

ผมจึงคิดว่าอาจจะมีเขตที่ได้พิจารณาแผนฯที่เสนอมาแล้วนั้นอย่างดีที่สุดแล้ว รอบคอบแล้ว และหากกลับไปทบทวนอย่างไรก็จะยืนยันตามนี้ ไม่เปลี่ยนแปลง… 


ดังนั้น จึงจะเรียนถามท่าน ผอ.เขต ว่า ...มีเขตใดที่จะยืนยันเช่นนี้ไหม ถ้ามีโปรดบอกผม ผมจะได้นำเรียนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องและเดินหน้าต่อเลย ...จะได้เร็วขึ้นและชัดเจนกันทุกฝ่ายครับ

...โปรดบอกผมมาได้เลยครับ..."จากนั้น ผมได้ส่ง email สาระสำคัญที่คุยกับ ผอ.สพท. ส่งให้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนทั้ง 20 เขต รับทราบด้วย

และวันพุธที่ 25 ก.พ. ผมได้เก็บข้อมูลการยืนยันหรือทบทวนแผนฯ ของแต่ละเขตผ่านทาง Line และโทรศัพท์ พบว่า ไม่มีเขตพื้นที่ยืนยันตามแผนฯ เดิมที่โรงเรียนเสนอมา ทุกเขตขอจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอทบทวนแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนอีกครั้ง ดังนี้

กลุ่มที่ 1. เขตที่ขอยืนยันตามแผนเดิม (0 เขต)

กลุ่มที่ 2. เขตที่ขอเวลาจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม/ ทบทวนอีกครั้ง (20 เขต) ได้แก่
1.   ภูเก็ต
2.   ลำปาง เขต 3
3.   สตูล
4.   สพม. เขต 5
5.   ลพบุรี เขต 2
6.   อุบลราชธานี เขต 3
7.   ศรีสะเกษ เขต 4
8.   น่าน เขต 1
9.   สพม. เขต 28
10. อำนาจเจริญ
11. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
12. ตราด
13. สพม. เขต 22
14. ขอนแก่น เขต 1
15. นครสวรรค์ เขต 3
16. สุราษฎร์ธานี เขต 1
17. ระยอง เขต 2
18. ราชบุรี เขต 2
19. เชียงราย เขต 1
20. นครราชสีมา เขต 1
....................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น