วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การดำเนินงานของ สพป.ภูเก็ต (ณ 23 ม.ค. 2558)

สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพป.ภูเก็ต
พิทักษ์ โสตถยาคม


ผอ.ชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต นำเสนอความก้าวหน้าการปฏิรูปการเรียนรู้ของเขต ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 คน จาก 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Hotel De’ Moc จัดโดย สพฐ. มีสาระสำคัญดัง  PowerPoint ประกอบการนำเสนอ ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น