วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


โค้ชคืออะไร ...รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

โปรดติดตามเกล็ดความรู้ตลอดโครงการ Teacher Coaching ด้วยกด Like ที่นี่ครับ 
https://www.facebook.com/thaiteachercoaching

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557คำถามสำหรับโค้ชในการไตร่ตรองตนเอง โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกรโปรดติดตามเกล็ดความรู้ตลอดโครงการ Teacher Coaching ด้วยกด Like ที่นี่ครับ 
https://www.facebook.com/thaiteachercoaching

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


การรับ-ส่ง "ไม้ต่อ" ของ coaching จากมหาวิทยาลัยสู่เขตพื้นที่ โดย ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่


โปรดติดตามเกล็ดความรู้ตลอดโครงการ Teacher Coaching ด้วยกด Like ที่นี่ครับ 
https://www.facebook.com/thaiteachercoaching

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


ระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อห้องเรียนคุณภาพ โดย นายอนันต์ ระงับทุกข์


โปรดติดตามเกล็ดความรู้ตลอดโครงการ Teacher Coaching ด้วยกด Like ที่นี่ครับ 
https://www.facebook.com/thaiteachercoaching