วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การดำเนินงานของ สพป.ตราด (ณ 23 ม.ค. 2558)

สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพป.ตราด
พิทักษ์ โสตถยาคม


ผอ.ปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ และแนวทางในการแก้ปัญหาของเขต ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) จำนวน 20 คน จาก 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Hotel De’ Moc จัดโดย สพฐ.   มีสาระสำคัญตาม PowerPoint ประกอบการนำเสนอ ดังนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น