วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การดำเนินงานของ สพป.สตูล (ณ 23 ม.ค. 2558)

สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพป.สตูล
พิทักษ์ โสตถยาคม

ผอ.นิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล ได้นำเสนอการดำเนินการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ของเขต ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 คน จาก 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Hotel De’ Moc จัดโดย สพฐ. โดยสาระสำคัญตาม PowerPoint ประกอบการนำเสนอ ดังนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น