วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การดำเนินงานของ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 (ณ 23 ม.ค. 2558)

สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของนครสวรรค์ เขต 3
พิทักษ์ โสตถยาคม


ผอ.วิระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ได้นำเสนอแนวทางพัฒนาโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 คน จาก 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Hotel De’ Moc จัดโดย สพฐ. โดยมีสาระสำคัญตาม PowerPoint ประกอบการนำเสนอ ดังนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น