วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การดำเนินงานของ สพป.อำนาจเจริญ (ณ 23 ม.ค. 2558)

สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพป.อำนาจเจริญ
พิทักษ์ โสตถยาคม


ผอ.อดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นำเสนอความก้าวหน้าการปฏิรูปการเรียนรู้ของเขต ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 คน จาก 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Hotel De’ Moc จัดโดย สพฐ. มีสาระสำคัญดัง  PowerPoint ประกอบการนำเสนอ ดังนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น