วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การดำเนินงานของ สพป.ราชบุรี เขต 2 (ณ 23 ม.ค. 2558)

สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพป.ราชบุรี เขต 2
พิทักษ์ โสตถยาคม

ผอ.อธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ได้นำเสนอการดำเนินการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ของเขต ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 คน จาก 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Hotel De’ Moc จัดโดย สพฐ. โดยมีสาระสำคัญตาม PowerPoint ประกอบการนำเสนอ ดังนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น