วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

เวทีภาคีพูนพลังครู

ผมไปร่วมงานประชุมระดมสมองในการจัด “เวทีภาคีพูนพลังครู” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล จัดโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล เพื่อความร่วมมือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในมิติของการพัฒนาครู มีผลการประชุม ดังนี้ โปรดคลิก

ผมชอบความใส่ใจและให้ความสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมของมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่ได้โทรมาสัมภาษณ์ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกคนล่วงหน้าก่อน โดยนำเสนอมุมมองของแต่ละคน จัดทำเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลบุคคลของมูลนิธิสยามกัมมาจล  ซึ่งมูลนิธิฯได้นำเสนอข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผม ซึ่งสาระเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน จึงขอนำมาเสนอไว้ ณ ที่นี้ด้วย ดังนี้


ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น