วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

สภาพการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ระยะ 1 เดือนแรก

เขตพื้นที่นำเสนอสภาพการดำเนินงานในระยะ 1 เดือนแรก
พิทักษ์ โสตถยาคม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) จำนวน 20 คน จาก 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน มาร่วมประชุมเพื่อนำเสนอสภาพการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานต่อไป ที่แสดงออกมาในถ้อยคำที่แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และแนวทางการประสานความร่วมมือของเขตพื้นที่กับทีมโค้ช ในวันที่ 23-24 มกราคม 2558 Hotel De’ Moc  


มีผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ มาทำข่าว อาทิ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS


สำหรับสาระสำคัญที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละคน ทั้ง 20 เขตพื้นที่ นำเสนอต่อที่ประชุม ในเวลา 5 นาที มีดังนี้

1. สพป.ขอนแก่น เขต ๑ (นายสายัณห์  ผาน้อย) 
http://goo.gl/azqgvH
 
2. สพป.เชียงราย เขต ๑ (นายนพรัตน์  อู่ทอง) 
http://goo.gl/ctY38z
      
3. สพป.ตราด (นายปรีดี ภูสีน้ำ) 
http://goo.gl/ZeGr2R
        
4. สพป.นครราชสีมา เขต ๑ (นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร) 
http://goo.gl/jVJm1E
    
5. สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ (นายวิระ  แข็งกสิการ) 
http://goo.gl/LRjWWs
          
6. สพป.น่าน เขต ๑ (นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์) 
http://goo.gl/ZwKf6P

7. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ (นายอารักษ์  พัฒนถาวร) 
http://goo.gl/dqVWLt

8. สพป.ภูเก็ต (นายชลำ  อรรถธรรม) 
http://goo.gl/ehXuA4

9. สพป.ระยอง เขต ๒ (นายธงชัย  มั่นคง) 
http://goo.gl/8PdDaz
   
10. สพป.ราชบุรี เขต ๒ (นายอธิวัฒน์  พันธ์ประชา) 
http://goo.gl/HWVric
        
11. สพป.ลพบุรี เขต ๒ (นายต่อศักดิ์  บุญเสือ) 
http://goo.gl/cf69Kt
   
12. สพป.ลำปาง เขต ๓ (นายวิบูลย์  ทานุชิต) 
http://goo.gl/HKCo21
    
13. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ (นายธีรวุฒิ  พุทธการี) 
http://goo.gl/Cg001s

14. สพป.สตูล (นายนิสิต  ชายภักตร์) 
http://goo.gl/1UTNgU

15. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ (นายชุมพล  ศรีสังข์) 
http://goo.gl/UWBMKK
     
16. สพป.อำนาจเจริญ (นายอดุลย์ กองทอง) 
http://goo.gl/0zayIJ
        
17. สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ (ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  นามศรี) 
http://goo.gl/hSH9Aj
     
18. สพม. เขต ๕ (นางมณฑ์ธวัล  วุฒิวิชญานันต์) 
http://goo.gl/OkjNWG
          
19. สพม. เขต ๒๒ (นายปริญญา  ธรเสนา) 
http://goo.gl/vteQNH

20. สพม. เขต ๒๘ (นายฤทธา  นันทพันธ์) 
http://goo.gl/pvXCkw


--------------------

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณพี่พิทักษ์มากครับสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์

    ตอบลบ