วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ฝ่ายสังคมร่วมดูแลคน 3 กลุ่ม: ผู้สูงอายุ เด็กปฐมวัย และวัยรุ่น

ประชุมแนวทางดำเนินงานของฝ่ายสังคมตามนโยบายรัฐบาล
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  
 พิทักษ์ โสตถยาคม

การประชุมแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายสังคมตามนโยบายรัฐบาล มีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เป็นประธาน ผู้เข้าประชุม อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายรัชตะ รัชตะนาวิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกฤษณพงศ์ กีรติกร) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)  มีสาระการประชุมโดยสรุป ดังนี้

1. Sticker Line รัฐบาลจะทำ Sticker Line “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” โดยความร่วมมือกันของกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ทุกกระทรวงจะมีของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน เริ่มมอบตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นไป อาทิ
กระทรวงสาธารณสุข จะมอบฟันเทียม/รากฟันเทียม ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ฝ่าต้อกระจก และจัดทีมหมอครอบครัวโดยจัดระบบสื่อสารดูแลรายครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะบริการประชาชนด้วย 10 กิจกรรม เช่น เพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท
กระทรวงศึกษาธิการ จะมอบ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเรียนรู้ อาทิ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม “ครูพระราชทาน: สัญญาณจากฟ้า” เป็นการขยายโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปสู่โรงเรียน 15,361 แห่ง ภาษาเพื่อสื่อสาร จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่ท้องฟ้าจำลอง (2) ด้านการฝึกอาชีพ อาทิ โครงการ 1 คน 1 อาชีพ ทุกตำบล อาชีวะ: ซ่อม สร้าง เสริม ส่งสุข และ(3) ด้านบริการ อาทิ นักศึกษาอาชีวะให้บริการประชาชนในการดูแลรถยนต์ และซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้าน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ จะเอื้อให้มีการเคลื่อนย้าย/ แลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัยระหว่างองค์กรได้
กระทรวงวัฒนธรรม จะมอบ 9 ของขวัญสิริมงคล อาทิ เปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมฟรี จัดไหว้พระ 9 วัดประจำรัชกาล สวดมนต์ข้ามปี หุ่นไทยสัญจร
3. ลดเหลื่อมล้ำ ค้ำจุนกัน สร้างสรรค์รากหญ้า จะมีการจัดทำโครงการเชิงบูรณาการในเรื่องสำคัญ 3 เรื่อง ประกอบด้วย (1) ผู้สูงอายุ จะมีโครงการ 5 กระทรวงร่วมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ (2) เด็กปฐมวัย และ(3) วัยรุ่น: ป้องกันการตั้งครรภ์/ แม่วัยใส  โดยจะดูแลในทุกมิติ อาทิ เรื่องสุขภาพอนามัย เรื่องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งนี้ จะให้แต่ละกระทรวงส่งผู้ประสานงานหลักมาทำงานร่วมกันกำหนดกรอบงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และวางกลไกขับเคลื่อน มี ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประสานงานกลาง
--------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น