วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผลการติดตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ครั้งที่ 1

ผลการติดตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ครั้งที่ 1


สพป.ขอนแก่น เขต https://goo.gl/gBPF7f
สพป.เชียงราย เขต https://goo.gl/JviGES
สพป.ตราด https://goo.gl/Zl6O4N
สพป.นครราชสีมา เขต https://goo.gl/g7iW74
สพป.นครสวรรค์ เขต https://goo.gl/aTLWVi
สพป.น่าน เขต https://goo.gl/pmiQ72
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต https://goo.gl/bTCacv
สพป.ภูเก็ต https://goo.gl/8YSYB6
สพป.ระยอง เขต https://goo.gl/B8XXZu
สพป.ราชบุรี เขต https://goo.gl/8Bo6el
สพป.ลพบุรี เขต https://goo.gl/AC69oS
สพป.ลำปาง เขต https://goo.gl/vn3Vuc
สพป.ศรีสะเกษ เขต https://goo.gl/srTbAK
สพป.สุราษฎร์ธานี เขตhttps://goo.gl/vQLnyp
สพป.สตูล https://goo.gl/PgZJGG
สพป.อุบลราชธานี เขต https://goo.gl/pavTjJ
สพป.อำนาจเจริญ https://goo.gl/xUjhDY
สพม. เขต
สพม. เขต 22 https://goo.gl/OLy2jZ
สพม. เขต 28 https://goo.gl/BCZQcT

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น