วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูประจำการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

แจ้งข่าว! สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ที่มีศักยภาพในการพัฒนาครูหรือมีหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูประจำกา

ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้กำหนดกรอบวงเงินให้ครูรายบุคคล เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล คนละ 10,000 บาท ดังนั้น สพฐ จึงต้องการหลักสูตรอบรมพัฒนาครูประจำการ จากสถาบันอุดมศึกษา หรือบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เพื่อนำเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครู ให้ครูได้เลือกสรร

แต่หลักสูตรนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่ สพฐ. ตั้งขึ้นเสียก่อน จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้ครูทราบและเลือกตามความสนใจ

หากหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาครูประจำการ และประสงค์จะเข้าร่วมเสนอโครงการ/ หลักสูตรฯ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการนำเสนอโครงการได้ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส (Bangkok Palace Hotel) ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หนังสือแจ้งเป็นทางการจะประชาสัมพันธ์ไว้ที่เว็บไซต์ สพค. หรือสามารถสอบถามรายละเอียดที่ สพค. 
โทร. 0 2288 5634
หรือ  0 2288 5635

ภาพในบรรทัด 1

หากหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดจะเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงครั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อและรายละเอียดของผู้ที่จะเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ลงในแบบฟอร์มนี้  https://goo.gl/6lp5j8 


เมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้างต้นแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้แจ้งความประสงค์ ได้ที่นี่ https://goo.gl/oHZHun

ขอความกรุณาท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจทราบต่อๆ ไปด้วย 

ขอบคุณครับ
พิทักษ์ โสตถยาคม

ปล. มีผู้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด เรื่อง เกณฑ์พิจารณาโครงการ/ หลักสูตรการอบรมพัฒนาครู และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมมาที่ผม จึงขอเรียนว่า อาจต้องสอบถาม สพค.โดยตรง หรือรอ สพฐ.ชี้แจง และฟังการแถลงข่าวของ รมว.ศธ.ในวันนั้นครับ ผมเพียงอาสาช่วยในส่วนของการทำระบบแจ้งชื่อผู้สนใจเข้าประชุม และช่วยกระจายข่าว/ ประชาสัมพันธ์ให้ทันกาล เพราะกำหนดจัดงานกระชั้น แต่ต้องการการรับรู้ในวงกว้าง จึงช่วยสื่อสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิและเครือข่ายเท่าที่ผมจะประสานได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น